Chính phủ bảo vệ người tiêu dùng tại Síp 2022

người tiêu dùng tại Síp -L&C Global

Chính phủ sẽ can thiệp để kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh lạm phát gia tăng, điều đang dẫn đến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng tại Síp. Chính phủ đã bật đèn xanh cho một dự luật bắt buộc các siêu thị bán khoảng… Continue reading Chính phủ bảo vệ người tiêu dùng tại Síp 2022