Dự án phục hồi khoáng sản Síp

Khoáng sản Síp - L&C Global

Công nghệ mới có thể cho phép phục hồi kinh tế từ các kim loại cho nguồn khoáng sản Síp quan trọng từ chất thải khai thác được tạo ra từ nhiều thập kỷ trước, từ đó cải thiện hiệu quả tài nguyên và góp phần giảm CO2 đồng thời tạo điều kiện phục hồi… Continue reading Dự án phục hồi khoáng sản Síp