Văn hoá đảo Síp: Gia đình là nền tảng quan trọng trong xã hội Síp

Nói về văn hóa đảo Síp không thể không nhắc đến văn hóa gia đình – một trong những nền tảng quan trọng trong xã hội của quốc gia Địa Trung Hải này. Với người Síp, gia đình là nền tảng quan trọng nhất của xã hội, là nguồn hỗ trợ cả về tinh thần… Continue reading Văn hoá đảo Síp: Gia đình là nền tảng quan trọng trong xã hội Síp

Cơ hội việc làm tại đảo Síp liệu có dễ dàng cho người nhập cư

Để có một việc làm ổn định khi vừa mới định cư ở đảo Síp có thể rất khó khăn đối với người nước ngoài. Việc làm tại Síp nói riêng, việc làm tại các quốc gia thuộc khu vực liên minh EU nói chung đều có nhiều chuyển biến trong nền kinh tế hiện… Continue reading Cơ hội việc làm tại đảo Síp liệu có dễ dàng cho người nhập cư